Omaishoidolle se arvo, joka sille kuuluu

Vaalikentällä kiertäessäni olen tavannut paljon omaishoitajia: heitä, jotka ovat aiempina vuosina toimineet omaishoitajina ja heitä, jotka parhaillaan hoitavat omaistaan kotona. Kaikkia omaishoitajia on yhdistänyt huolet, toiveet, surut mutta myös ilot sekä tunne siitä, että työ itsellään on arvokasta ja merkitsevää myös omaishoidettavalle.  Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä hoitaessaan läheisiään 24/7, jotka muussa tapauksissa olisivat joutuneet hoiva- tai hoitolaitoksiin, pois kotoaan.  Omaishoito on myös yhteiskunnalle taloudellisempaa kuin laitoshoito. Jostain syystä tätä asiaa ei korosteta tarpeeksi.

Näissä vaaleissa ratkaistaan paljon – myös se, miten esimerkiksi omaishoitoa, terveydenhuoltoa ja ikäihmisten hoivapalveluja kehitetään. Taloutemme on nyt paremmassa tasapainossa kuin aikoihin. Niiden, jotka tulevaisuudessa hallitusneuvotteluissa istuvat ja hallitusohjelmaa seuraavalle neljälle vuodelle laativat, tulisi muistaa omaishoitajien työpanos ja se, miten heidän taloudellista mutta myös henkistä pärjäämistään voisi helpottaa.  Omassa puolueessani aion pitää asiaa aktiivisesti esillä tulevina vuosina ja pyrkiä omalta osaltani mahdollisimman paljon vaikuttamaan asiaan. Omaishoito on jo itsessään raskasta työtä, siksi omaishoitajat ansaitsevat kaiken sen tuen, joka valtion puolelta heille voidaan antaa.