Laadukas saattohoito on jokaisen oikeus

Yli 80-vuotiaalla isälläni on Altzheimerin tauti, lisäksi hänellä todettiin muutama kuukausi takaperin vatsanalueen syöpä, josta selviämiseen ei juurikaan annettu toivoa. Olen sairaanhoitajaurani aikana ollut monta kertaa saattamassa potilasta rajan toiselle puolelle, ollut läsnä, pitänyt kädestä, huolehtinut kivuttomuudesta ja hyvästä perushoidosta. Haluaisin myös oman isäni saattaa rajan toiselle puolelle tuskatta ja levollisesti, kun sen aika koittaa.

Jo vuosia on puhuttu hyvästä saattohoidosta. Mitä se sitten on? Elämän loppuvaiheen hoidon eli saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus ja jonka jäljellä oleva elinaika voidaan arvioida lyhyeksi. Saattohoidolla tarkoitetaan potilaan hoitoa ja tukea sairauden viimeisessä vaiheessa, ennen kuolemaa ja sen jälkeen. Saattohoidossa keskeisintä on potilaan oireiden ja kärsimyksen lievittäminen sekä ihmisarvoisen elämän tukeminen loppuun asti.

Itseäni mietityttää, miten lähestyvästä poismenosta tai mahdollisesta siirrosta saattohoitokotiin voi puhua ihmisen kanssa, joka ei juurikaan muista lähimenneisyydestä mitään – ei edes sitä, että sairastaa syöpää. Vaikka olen terveydenhuollon ammattilainen, tyttärenä olen aika yksin asian kanssa. On vain seurattava tilannetta ja arvioitava, milloin tarvitaan vahvempaa kipulääkettä tai siirtoa varsinaisen lääkinnällisen sairaanhoidon pariin – vai tarvitaanko. Toivoisin, että isäukko voisi viettää päivänsä loppuun asti kodissaan sinne tuotavan avun ja muun tuen turvin.

Moni meistä on aika hämmennyksissään saattohoitoon liittyvien asioiden kanssa. Asia on kipeä ja arka eikä siitä juurikaan puhuta yleisesti. Lisäksi tilanne on aina yllättävä, vaikka se olisi tiedossakin. Olisikin merkittävää, että jokainen meistä kirjaisi omat toiveensa hoitotahtoonsa ja tallettaisi dokumentin paikkaan, josta se tarpeen vaatiessa on löydettävissä.

Meidän tulee pitää huolta ihmisistä ja toisistamme. On mahdollistettava, että laadukas ja hyvän hoitokäytännön periaattein toteutettava saattohoidon toteutuisi joka puolelle Suomea. Jokainen meistä ansaitsee hyvän ja terveen elämän mutta myös laadukkaan ja kivuttomuuden takaavan saattohoidon tapauksessa, jossa sairaus ottaa vallan ja toivoa ei enää ole. Se on meidän jokaisen oikeus. Kivunhoidosta ja hyvän saattohoidon laadusta tulee huolehtia ja sitä tulee vaatia, kaikkialla Suomessa – asuinpaikasta riippumatta.