MERJA NIEMI
Rohkea. Läsnä.
Sinun asiallasi.

76 Merja Niemi eduskuntaan

 

OLEN

  • 56-vuotias erikoissairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri ja kansanedustajaehdokas
  • sitoutunut toimimaan erityisesti ikäihmisten, omaishoitajien sekä terveydenhuollon toimivuuden ja ammattilaisten puolestapuhujana
  • myös sitoutunut edistämään syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden ihmisten elämisen mahdollisuuksia, kuten varmistamaan nuorten koulutukseen pääsyä ja lisäämään heidän työmahdollisuuksiaan esim. työssäoppimisen avulla
  • sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta realististen vihreiden keinojen avulla
Merja Niemi kotikaupungissaan Raisiossa
76 Merja Niemi eduskuntaan

Merja vaalikiertueella

9.4.-13.4.2019
  • vaalikiertueella eri puolella Varsinais-Suomea (päivitetään päiväkohtaisesti)

10.4.2019: 4 päivää vaalipäivään

TULE ROHKEASTI JUTTELEMAAN!

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Haluan aidosti kuulla mielipiteesi ja keskustella, miten saisimme asioitamme ja arkeamme sujuvammaksi.

Minä rohkenin asettua ehdolle, uskallathan Sinä tulla juttelemaan kanssani. Vain näin saamme vietyä eteenpäin meille yhteisesti tärkeitä asioita.

Anna oma tukesi Memmun matkalle kohti eduskuntaa!

ASETUIN ehdolle, koska minulla on voimakas tahto vaikuttaa asioihin. Terveydenhuollon ammattilaisena sekä dementikkovanhempien omaishoitajana tiedän ja tunnen terveydenhuoltoon ja ikäihmisten hoivaan ja arkeen liittyvät ongelmat.  Näihin haluan järeästi puuttua ja muuttaa niiden suuntaa. Tarvitsemme nopealla tahdilla terveydenhuoltoon lisää käsiä. Se voi järjestyä nopeasti vain houkuttelemalla hoitoalalle niitä alan ammattilaisia, jotka ovat jo siirtyneet muihn töihin. Houkuttimia ovat mm. parempi palkka, paremmat perhe-elämän huomioivat työehdot ja TAKUU siitä, että rinnalla työtä tekeviä käsipareja on aina riittävä määrä.

ITSE lisäisin nopeasti hoiva-avustajien ja kodinhoitajien koulutusta. Myös jo eläkkeellä olevat terveydenhuollon ammattilaiset kutsuisin nuorempien hoitajien tueksi ja avuksi hoitotyöhön.  Kokeneilla hoitajilla on hallussaan paljon sellaista hiljaista tietoa, jota ei koulun penkillä opi ja joka tulee vain kokemuksen kautta.  Samalla eläkkeellä olevilla hoitajilla  olisi mahdollisuus tienata muutama euro eläkkeensä lisäksi - kaikki voittaisivat ja hyötyisivät tilanteessa.

Kaikki ikäihmiset eivät tarvitse sairaanhoidollisia toimia, vaan he tarvitsevat hoivaa, apua, seuraa, kaupassa kävijää, ruuan laittajaa, siistijää jne. Vanhusten arjen ongelmiin liittyvät asiat tulee kartoittaa ja laatia kokonaisvaltainen toimenpidelista keinoista, joilla nopeimmin päästään vaikuttamaan vanhusten arjen paranemiseen.

MYÖS syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevien tilanne on otettava mukaan päätöksentekoon. Suomessa on tällä hetkellä monia, jotka tarvitsevat tukea. Heidän tilanteensa ja siihen liittyvät syyt on selvitettävä, arvioitava keinot ja henkilöstöresurssit asian korjaamiseksi ja ryhdyttävä töihin. Asia ei voivottelemalla muutu miksikään. Pidän tätä arvovalinta-asiana.

MINUA huolestuttaa suuresti tämä median meille maalaama ja välittämä nykymeno: eri puolueet lupaavat vaalihuumassa asioita, johon Suomella ei todellisuudessa ole taloudellisesti tulevaisuudessa varaa. Asioissa tulee olla joku tolkku, eikä vain räiskiä katteettomia lupauksia ilmoille.

Ilmastonmuutosta on hillittävä ja siihen olemassa kolme keinoa: kulutuksen hillitseminen, hiilinielujen kasvaminen ja hiilenkaappausteknologian lisääminen. Asiaan liittyvien toimien tulee kuitenkin olla harkiten yhdessä mietittyjä ja vaikuttavuuden niin suuri, että se todella tuntuu myös naapurimaiden tekemisisissä. Meillä on siihen osaamista ja ilmastokysymyksissä Suomi voikin olla tiennäyttäjä ja kokoaan suurempi toimija.

"Uhkailu" liha- ja maitoveroilla ahdistaa ainakin minua ja näen sen hyvin lyhytnäköiseksi toiminnaksi. En halua, että valtio toimillaan säätelee ja hallitsee omia valintojani siten, että joutuisin maksamaan lihasta- ja maidosta niin korkeaa veroa, etten pysty palkallani niitä enää ostamaan. Haluan siirtyä kasvisruokailijaksi omasta vapaasta tahdostani, en valtion tekemisten seurauksena. On löydyttävä muut tavat tukea ilmastonmuutosta kuin ajamalla oma maa- ja karjataloutemme sellaiseen ahdinkoon esim. verouhkailujen muodossa, että omatuotanto näiden osalta hiipuu kokonaan. Maatalousyrittäjät ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla, kuten myös suomalaiset ammattikalastajat. Suomalaisen kalastuksen kannattavuus heikkenee ja ohenee koko ajan esim.  lisääntyneen hyljekannan vuoksi.

Suomi elää osin puuntuotannosta ja sitä kehitystä on vahvistettava. Meillä on rajattomat mahdollisuudet puun uusiokäyttöön, joista hyvinä esimerkkeinä on mm. kankaat, auton osat ja biohajoavat muovit. On huolehdittava siitä, että terve tasapaino puun kaadon ja istutuksen osalta säilyy.

KOULUTUS ja siihen on pääsy ovat avainasemassa siihen, että me voimme työllistyä. Jokaiselle nuorelle tulee taata toisen asteen koulutus alalle, joka häntä kiinnostaa ja joka on nuoren tilanteessa realistinen ja mahdollinen. Tämä asia meidän tulee tulevana eduskuntakautena varmistaa.

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä pula osaavista teknisen alan asiantuntijoista. Siksi on tärkeää, että saisimme Turkuun alan DI-koulutuksen ja että ammattikorkeakoulu ja yliopisto tiivistäisi omaa yhteistyötään. Myös eri asteisia terveydenhuollon sekä lääketieteellisen tiedekunnan aloituspaikkoja tulee myös nyt lisätä, jotta tulevaisuuden ammattitarjonta olisi näillä aloilla turvatumpi.

KANNATAN lämpimästi tunnin junaa, joka on aito ympäristöteko, joka tuo lähemmäs, vie kauemmas ja nopeammin kouluihin, työhön, läheisten luo.

HALUAN aidosti kuulla ihmisiä niistä elämän pienistä ja suurista  asioista, jotka kaipaavat korjaamista ja aiheuttavat huolta ja murhetta. Haluan myös aidosti kuulla asiantuntijoita, kun on päätöksenteon ja ratkaisujen aika.

OLEN rohkea, asioihin tarttuva, työtä pelkäämätön sekä yhteistyökykyinen. Arvostan asiantuntijoiden mielipiteitä, keskustelukumppaneitani ja pyrin neuvottelemalla hyvään, meitä kaikkia hyödyttävään ja tyydyttävään lopputulokseen.

Lue lisää ja tule mukaan!

Blogissa

Laadukas saattohoito on jokaisen oikeus

9.4.2019

Yli 80-vuotiaalla isälläni on Altzheimerin tauti, lisäksi hänellä todettiin muutama kuukausi takaperin vatsanalueen syöpä, josta selviämiseen ei juurikaan annettu toivoa. Olen sairaanhoitajaurani aikana ollut monta kertaa saattamassa potilasta rajan toiselle puolelle, ollut läsnä, pitänyt kädestä, huolehtinut kivuttomuudesta ja hyvästä perushoidosta. Haluaisin myös oman isäni saattaa rajan toiselle puolelle tuskatta ja levollisesti, kun sen aika koittaa. […]

Omaishoidolle se arvo, joka sille kuuluu

7.4.2019

Vaalikentällä kiertäessäni olen tavannut paljon omaishoitajia: heitä, jotka ovat aiempina vuosina toimineet omaishoitajina ja heitä, jotka parhaillaan hoitavat omaistaan kotona. Kaikkia omaishoitajia on yhdistänyt huolet, toiveet, surut mutta myös ilot sekä tunne siitä, että työ itsellään on arvokasta ja merkitsevää myös omaishoidettavalle.  Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä hoitaessaan läheisiään 24/7, jotka muussa tapauksissa olisivat joutuneet hoiva- […]

”Jonkun” tekemät Carunakaupat

26.3.2019

Caruna-kauppaa valmistellut Haavisto (vihr.) on valitellut väärää arviotaan liittyen sähkön hinnan kehitykseen ja korotussuunnitelmiin. Median mukaan joku (?) on arvioinut asian väärin, jotkut (?) tekivät väärän tiedon perusteella päätöksen, mutta kenelläkään ei ole vastuuta. On tämä käsittämätöntä. Tosiasia on, että Carunan hinnankorotussuunnitelmat alkavat olla jo sietämättömiä tällaiselle säännöllistä tavallisen ihmisen palkkaa saavalle mutta varsinkin niille, […]

Tapaus Esperi Care

27.1.2019

Mielipidekirjoitus 27.1.2019/TS Terveydenhuoltoalan ammattilaisena olen järkyttyneenä lukenut uutisia hoivapalvelu Esperi Caren ”puuhastelusta” (TS 27.1 ja HS 26.1.2019). Nimittäin laadukkaaksi hoivaksi tai hoidoksi toimintaa ei voi millään mittarilla kutsua. On täysin käsittämätöntä, millaisella työmentaliteetilla tämä firma hoitaa heille annettua tehtävää ja miten se huolehtii henkilöstöstään. Miten on mahdollista, että vuonna 2019 ikäihmisistämme huolehtii toimija, jolla on […]